Chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm: M83

Nhà sản xuất:

Trạng thái: Còn hàng

Bảo hành:

- 1/37; 800Kg; 9.0Kw; 1m/s; Pulley 480mm 5x12mm;P=17mm
 
- 2/50; 480Kg; 7.5Kw; 1.5m/s; Pulley 480mm 4 x 10mm;P=17mm
 
- 1/37; 750Kg; 7.5Kw; 1m/s; Pulley 480mm 6x10mm;P=17mm
 
- 2/50; 630Kg; 11Kw; 1.5m/s; Pulley 520mm 5x10mm;P=17mm 
 

Thông số kỹ thuật

- 1/37; 800Kg; 9.0Kw; 1m/s; Pulley 480mm 5x12mm;P=17mm
 
- 2/50; 480Kg; 7.5Kw; 1.5m/s; Pulley 480mm 4 x 10mm;P=17mm
 
- 1/37; 750Kg; 7.5Kw; 1m/s; Pulley 480mm 6x10mm;P=17mm
 
- 2/50; 630Kg; 11Kw; 1.5m/s; Pulley 520mm 5x10mm;P=17mm 
 
Copyright © 2016 by Thang May Thien Phong Co.,Ltd