Chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm: M93

Nhà sản xuất:

Trạng thái: Còn hàng

Bảo hành:

-  1/39; 1.000Kg; 11Kw; 1m/s; Pulley 520mm 5x12mm;P=17mm 
 
- 2/49; 800Kg ; 13Kw; 1.5m/s; Pulley 520mm 6x12mm;P=17mm 
 
- 2/49; 1.000Kg; 15Kw ; 1.5m/s ; Pulley 520mm 6x12mm;P=17mm
 
- 1/39; 1.200Kg; 11Kw; 1m/s; Pulley 520mm 5 x 12mm;P=17mm
 

 

Thông số kỹ thuật

-  1/39; 1.000Kg; 11Kw; 1m/s; Pulley 520mm 5x12mm;P=17mm 
 
- 2/49; 800Kg ; 13Kw; 1.5m/s; Pulley 520mm 6x12mm;P=17mm 
 
- 2/49; 1.000Kg; 15Kw ; 1.5m/s ; Pulley 520mm 6x12mm;P=17mm
 
- 1/39; 1.200Kg; 11Kw; 1m/s; Pulley 520mm 5 x 12mm;P=17mm
 
Copyright © 2016 by Thang May Thien Phong Co.,Ltd